Välkommen till Båstad Bjäre Konstförening!


Våren 2021 inleder vi med ett intressant möte med en ung konstnär som ställer ut för första gången. Hon följs av två erfarna och välkända konstnärer som var och en på sitt sätt under många år bidragit till nya upptäckter av konstnärliga uttryck.

Ett nytt möte för några och glatt återseende för andra. Följ oss här på hemsidan och via mail, för nu handlar det om improvisationer och kort varsel.

Samarbetet med Scala Biografen och Konst på Bio fortsätter.

EMMA DOCK

BERIT JONSVIK

ULF JANSSON

KALENDARIUM

Utställningar i Båstad Konstgalleri. Vernissagerna äger rum aktuell lördag

-

Emma Dock

16/1 - 17/2

-

Berit Jonsvik

20/3 - 21/4

-

Årsmöte

27/3
Båstad Bjäre Konstförening kallar till årsmöte i aulan, Kunskaps- centrum Agardh, med Sören Sommelius, författare och journalist, som gästtalare. Han håller ett föredrag om sitt besök på det unika museet i Nukus, Uzbekistan med rubriken” En konstskatt i det fördolda”.

-

Ulf Jansson

24/4 - 26/5


Konståret 2020 avslutas nu traditionellt med - Konstlotteriet!
Dragning i lotteriet kommer att ske utan publik lördagen den 21 november  

Alla medlemmar, som betalt medlemsavgift för 2020 är med i dragningen.
Är du osäker på om du betalt för 2020, kontakta vår kassör Åsa Anderberg.
 Samtliga medlemmar kommer att informeras via mail och här på vår hemsida om vem som vunnit.  

Vi kommer inte att kunna hålla Konstgalleriet på Biblioteket öppet för vinstutställning, eftersom biblioteket kommer att vara fortsatt stängt.
Du som vinner har att fundera över dina önskemål/prioriteringar till vinstutlämningen!  
ALLA VINNARNA HÄR

  Lördagen den 5 december sker Vinstutlämningen.  

Val av vinster och utlämning sker i strikt nummerordning.  

Vinnarna - eller deras befullmäktigade ombud får speciella inbjudningar om tider.

Med anledning av Coronapandemin kommer speciella förhållningsregler och
tider att meddelas vinnarna.

Om du inte har en vän/bekant som kan ges fullmakt – kontakta styrelsen.
E-posta i så fall i god tid innan dina önskemål till gunillamlundberg@hotmail.com .  

Skulle dina önskade vinster vara tagna så väljer styrelsen ut den prismässigt värdefullaste åt dig.
Vi förvarar din vinst tills du eller någon bekant har tillfälle att sedan hämta vinsten.  

Föredraget ” En konstskatt i det fördolda” kommer fortsätta att vara som en hägring för medlemmarna i BBK!  

Journalisten och författaren Sören Sommelius har av hälsoskäl bett att få återkomma längre fram för att berätta om museet Nukus i Uzbekistan.  

God lycka den 21/11 – må fru Fortuna vara med er.
Konsthälsningar!  
Styrelsen i Båstad Bjäre Konstförening


Margaretha Jansson vernissage lördag 24 oktober

Margaretha Jansson         
Båstad Konstgalleri Kunskapscentrum Agardh i Båstad 24 okt-18 nov 2020

Acceptans, Positioner,  Identitet, Mätbarhet. 
Innehåll som har med  människans villkor, 
upplevelse och  interaktion att göra. 
Människans  kroppsspråk, rörelse  och uttryck fascinerar mig mycket.


Glaskonstnär Bodil Magnusson vernissage lördag 5 september.

Bodil Magnusson
Båstad Konstgalleri Kunskapscentrum Agardh i Båstad 5-30 sept 2020

Jag är glaskonstnär och arbetar skulpturalt med gjutet glas ofta i kombination med metall och sten. Mitt konstnärliga uttryck är ganska präglat av min miljö, mitt i kulturarvet bland stensättningar och runstenar, nära Seby gravfält på södra Öland. Jag tar ofta avstamp där, men jag tar även in internationella impulser i mitt konstnärliga arbete. Skulpturerna blir ofta ett slags budbärare eller visionärer i dialog mellan då och nu, mellan myt och verklighet, mellan dig och mig.
Bodil Magnussons hemsida.


Skulpturkonstnär Jonas Högström vernisage lördag 8 augusti 
Skulpturkonstnär Jonas Högström är vår första utställare denna höst. I stället för normal vernissage med välbesökt Konstgalleri har vi nu valt att presentera Jonas över nätet.
                                     I övrigt är Konstgalleriet är öppet som vanligt.
                                    Välkommen att besöka denna fina utställning!

Yvonne Larsson konstnär
Båstad Konstgalleri Kunskapscentrum Agardh i Båstad 7 mars-1 april 2020

Målningarna, balanserar i gränslandet mellan det föreställande och det abstrakta. Lager på lager av undermålning och färgbearbetning ger upphov till bildvärldar med förtätade stämningar. Ofta förekommer igenkännbara ting i mina bilder, som upprepas och metamorferas till gränsen till det metafysiska.

Erica Wedman och Sofia Bergman
Båstad Konstgalleri Kunskapscentrum Agardh i Båstad 8 feb-4 mars 2020

Erica Wedman: Mina målningar rör sig stilla, mellan flera lager på lager av tunna färgskikt, som både döljer och lyfter fram motiven i en lågmäld lekfullhet.

Sofia Bergman: Jag älskar bruksglaset och vill kunna använda det jag gör. Stora generösa vaser, salladsfat, vinglas och karamellskålar. Tillsammans med Glasmästaren skapar jag äpplen, nypon, kanske fjädrar. Att forma dem genom den heta glasmassan är en njutning!

Jan Bertil Andersson och Eva Bengtsson
Båstad Konstgalleri Kunskapscentrum Agardh i Båstad 11 jan-5 feb 2020 

Jan Bertil Andersson: Jag ser mig själv, i första hand, som tecknare. Med det som utgångspunkt vandrar jag till måleriska och grafiskt / svartvita utryck. Målningar, objekt och grafik. Där människan oftast är det centrala ämnet.

Eva Bengtsson: Jag tillhör de målare, som måste ha förankring i verkligheten. Jag arbetar alltid med en upplevelse i grunden, för att sedan bearbeta och omarbeta denna till en kanske helt oigenkännlig bild. Jag använder motivet för att överföra en känsla.

Mobirise

Båstad-Bjäre Konstförening ser som sin uppgift:
- att inom Båstad kommun med omnejd väcka, underhålla och utbreda intresset för konst.
Detta gör vi genom att:
• Arrangera konstutställningar i föreningens galleri, Båstad Konstgalleri, som ligger i Kunskapscentrum Agardh.
• Ordna konstresor för våra medlemmar till intressanta utställningar, såväl inom som utanför Sverige.
• Inbjuda till föredrag och filmaftnar som behandlar ämnen inom konst och kultur.
• Arrangera ett konstlotteri varje år – ett uppskattat evenemang där våra medlemmar får tillfälle att vinna kvalitativa konstföremål.

Välkommen som medlem i Båstad-Bjäre Konstförening

Designed with Mobirise bootstrap site theme