Välkommen!
Som medlem i Konstföreningen får du

-med post föreningens programblad för vår respektive höst med information om våra utställningar, 

föredrag och konstresor.

- deltar du i den årliga utlottningen av ett 50-tal konstverk (en vinnare av 10).

- har du möjlighet att delta i våra konstresor, föredrag och filmaftnar. 

Medlemsavgiften är nu 250:- per år.

Välkommen som medlem: Över nätet

Gör så här:

1 Sätt in 250:- på Bankgiro 464-9398.

2 Skicka e-post till Ingrid Nordensved

med

* Namn

* Adress

* Telefonnummer

* e-mail adress.

Välkommen som medlem: Med inbetalningskort

Gör så här:

1 Sätt in 250:- på Bankgiro 464-9398.

2 Betalningsmottagare: Båstad Bjäre Konstförening

3 Ange på talongen:

* Namn

* Adress

* Telefonnummer

* e-mail adress (om du har).

Built with Mobirise site template