website builder

Årets konstpriser

Konstpriser år 2020
Inköp av konstverk 
Medlemsavgifterna går oavkortat till inköp av vinster i form av konstverk. Varje medlem deltar automatiskt i en utlottning av de konstverk som inhandlats under året. Antalet vinster är ca ett konstverk per tio medlemmar. Efterhand som konstverk köps in av BBK visas de på denna sida.

nr 1 
Per Hammarström
Keramik
19cm diameter

nr 2 
Caisa Holmstrand
Blandteknik
26x9

nr 3
Caisa Holmstrand
Serigrafi
6x16

nr 4 
Eva Bengtsson
Stengods
36cm diameter

nr 5 
Christer Wedman
Två stycken litografier
25x35

nr 5 
Christer Wedman
Två stycken litografier
25x35

nr 6 
 Erika Wedman
Stilla brus
Akryll målning
40x50

nr 7 
Erika Wedman
Närvaro
Akryll målning
40x50

nr 8 
Erika Wedman
Gryning
Akryll målning
30x40

nr 9
Sofia Bergman
Glasvas
Höjd 39cm

nr 10
Sofia Bergman
Glasäpple
10cm diameter

nr 11
Yvonne Larsson
Vinterskog
Olja
41x41

nr 12
Yvonne Larsson
Blandteknik
40x50

nr 13
Yvonne Larsson
Blandteknik
40x50

nr 14
Gunnar Nilman
Grafik
24x30

nr 15
Gunnar Nilman Grafik
24x30

nr 16
Jonas Högström
Inkräkta inte på hennes ensamhet Bronsskulptur
10,5x 28 cm

nr 17
Jonas Högström
Var blev du av Bronsskulptur
11 cm